ติดต่อเรา

บริษัท ดีเบอร์กิ้ง แอบบราซีฟ แมททีเรียล จำกัด

ที่อยู่

15/B-1,15/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road,ฮ่องกง

อีเมล

โทรศัพท์

+86-13829116202

+86-076922984368

วอทส์แอพพ์

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา